نق زدن
موقعیت
فرزندم دائم مارا اذیت و ناراحت می کند. اگر چیزی بخواهد تا آخر روی حرف خود باقی می ماند. اگر بگویم " نه" آن قدر نق میزند که فریاد بزنم! چطور مانع چنین رفتاری شوم ؟
 
فکر کنید
یک قمار باز بسیار راحت پول خرج میکند، زیرا هر از گاهی مشتی پول به دست می آورد .فرزند شما از مدتها پیش یاد گرفته است که گاهی اوقات با نق زدن باج بگیرد :"خیلی خب ،خیلی خب ،باشد! آن را بردار .فقط دست از سرم بکش "کلید حذف باج دادن است .
راه حلها
1-   هیچ گاه با عوض کردن نظر خود به کودکی که نق می زند پاداش ندهید ،حتی اگر آن چیز را داشته باشید . با این کار فرزند تان تشویق می شود تا در آینده به رفتارش ادامه دهد . وقتی می گویید نه ،روی حرف خود بمانید .اگر احساس می کنید فرزندتان در این شرایط اذیتتان می کند ،اورا مجبور کنید که در جایی مانند اتاق خودش بماند (ویا خودتان این کار را انجام دهید ).
 
2-   با ارامش جواب اولیه خودرا هر چند بار که لازم باشد تکرار کنید تا زمانی که او دیگر نق نزند .
3-   "نه های "خود را به حداقل برسانید . هرگاه که می توانید ، بگویید " بله " و اگر مطمئن نیستید ، بگویید "شاید " .هرگاه که به ذهنتان رسید ، با یک " بله کیفی " به فرزند تان پاسخ دهید ، مانند " بله " می توانی یک بیسکویت ...درست بعد از شام بخوری ."
4-   قانونی وضع کنید: " اگر بگویم شاید و تو مجددا در خواست کنی ،جواب من به صورت خودکار تبدیل به نه خواهد شد ."
5-   وقتی یک بار جواب دادید ،نق زدن مکرر اورا نادیده بگیرید . بهترین کار این است که اگر می توانید از او دور شوید ، به او پشت کنید ، سوت بزنید ویا زیر لب ترانه ای زمزمه کنید .این یعنی : " من به حرفهای تو گوش نمی کنم ." هر بار که فرزندتان نق می زند و شما به او واکنش نشان می دهید ، دری برای گفتگوی بیشتر به رویش باز می کنید ، زیرا من مطمئنم که او برای هریک از مخالفتهای شما پاسخی خواهد داشت .
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-10-23 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ