پوشك و تعويض آن
موقعيت
فرزندم بسيار پرانرژي است.او از اينكه دراز بكشد و بدون حركت بماند تا پوشكش را عوض كنم، متنفر است.او گريه مي­كند، داد و بيداد راه مي­اندازد و فرار مي­كند. كار ساده تعويض پوشك، هميشه به جنگي بين من و او تبديل مي­شود.
براي بسياري از نوپاهاي فعال، هيچ فرقي نمي­كند كه پوشكشان تميز باشد يا كثيف. آنها آنقدر مشغول هستند كه به چنين مسائلي هيچ توجهي ندارند. شايد اين مسئله براي شما مهم باشد، اما براي او اولويت ويژه­اي تلقي نمي­شود.
راه­حل
1-                براي پوشك نامي انتخاب كنيد و صداي بامزه­اي برايش درآوريد و آن را مانند عروسك خيمه شب بازي به حركت درآوريد. بگذاريد پوشك كودك را صدا كند. هنگامي كه پوشك كودك را عوض مي­كنيد با او صحبت كنيد. هر وقت كه از حرف زدن"پوشك سخنگو" خسته شديد، به ياد بياوريد كه قبل از اجراي اين ايده، وضعيت چگونه بود.
2-                همراه با پوشك چراغ قوه بياوريد و هنگامي كه پوشك او را عوض مي­كنيد، بگذاريد با چراغ قوه بازي كند. اسم اين وسيله را چراغ قوه پوشك بگذاريد. پس از عوض كردن پوشك، چراغ قوه را كناري بگذاريد. او ابتدا گريه مي­كند، اما اگر جدي و مستحكم باشيد، منتظر بار ديگر خواهد ماند تا پوشكش را عوض كنيد.
     3-  اگر فرزندتان به اندازه كافي بزرگ است، توالت رفتن را به او بياموزيد. بگوييد چون او دوست ندارد پوشكش عوض شود، بايد آنقدر بزرگ شده باشد كه از دستشويي استفاده كند. در طول دوره آموزش برايش شلوارهاي يك بار مصرف بخريد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 10:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ