چند کلید برای تربیت فرزند شاد
مقدمه
تربيت كودك شاد، كار پيچيده و دشواري نيست و والدين، فقط بايد خود را از ميان اطلاعات نادرستي كه طي سالها زندگي به آنها داده شده است، بيرون بكشند و با ماهيت واقعي فرزند داري آشنا شوند. اگر پدران و مادران با نيازهاي فرزندشان آشنا باشند، مي‌توانند وسايل مورد نياز را براي او فراهم كنند و به اين ترتيب ارتباط درستي با او برقرار سازند.
 
ايجاد دلبستگي
نوازادي شاد خوانده مي شود كه با والدين خود پيوند محكمي برقرار ساخته باشد. به نظرمي رسد كه اين پيوند، نوعي ارتباط دروني است،و باور كنيم يا نه،پديده اي است خارق العاده.
در بيشتر موارد، پيوند واقعي و عميق ميان فرزند و پدر و مادر، با گذشت زمان ميسر خواهد شد.
هر چه نوازد زمان بيشتري را در آغوش مهربان مادر سپري كند، پيوندش بيشتر مي شود و مادر نيز به او دلبستگي پيدا مي كند و در نهايت، آرامش و خرسندي غيرقابل وصفي نصيب هر دو مي شود.
مهمترين عاملي كه در جهت پروش نوازاد شاد بايد در نظر داشت،توجه كردن به اوست.
 
روح و جسم نوزاد خود را تغذيه كنيد.
تغذيه از سينه مادر از جنبه مختلف،زمينه نشاط نوزاد را فراهم مي‌كند.از يك سو به خاطر برآورده شدن نياز مكيدن در او و از سوي ديگر،تماس پوستي مادر و نوازد، ترشح هورمونهاي برقرار سازنده پيوند در بدنشان و حتي مزه خود شير در بروز اين شادي موثر است.
بيشتر نوزادان، چه آناني كه با شيشه شير مي خورند و چه آنهايي كه باشير مادرتغذيه مي‌شوند،در سكوت بهتر تغذيه مي‌شوند.
نكته ديگردر مورد شير دادن با شيشه آن است كه مادران بايد زماني به فرزندشان شير بدهند كه او نياز دارد و تقاضا مي‌كند، نه بر اساس برنامه ريزي قبلي. مادر بايد به علائمي كه از سوي فرزند فرستاد مي شود، پاسخ مثبت بدهد.
 
نوزاد را در آغوش بگيريد
در آغوش گرفتن نوزاد،هنگامي كه گريه مي كند، به او مي‌آموزد كه همواره كسي براي پاسخگويي به نيازهايش وجود دارد،حال اين نياز براي درخواست غذا يا فقط تماس فيزيكي با مادر باشد. گريه براي نوزاد ضرري ندارد، آنچه در اين ميان مضر و خطر آفرين است، پاسخ ندادن به گريه‌هاي اوست.
 
از دوره بارداري سعي كنيد نوزادتان را شاد سازيد:
تحقيقات نشان مي دهد كه ميزان استرس مادر در دوره بارداري،ممكن است بر روي ميزان استرس نوازاد تاثير بگذارد.
دان كمبل محقق در زمينه موسيقي، دركتاب تاثير موزارت مي‌نويسد:
احساسات قوي مادر – از عصبانيت و دلخوري گرفته تا خونسردي عميق، حس قدر شناسي يا نظر موافق درباره مسئله اي – سبب ايجاد تغييرات هورموني و آثار ويژه اي در دستگاه عصبي جنين مي‌شود.
بايد توجه داشت كه جنين در دوره بارداري چه چيزهايي را مي‌شنود. در اين زمان، مادر بايد ترانه‌هاي كودكانه‌اي براي دلبند خود بسازد و آنها را با لحني عاشقانه، در تنهايي براي جنين خود بخواند و هرگز تصور نكند كه كار بيهوده‌اي انجام مي‌دهد.
 
 
تكان دادن نوزاد
در تمام دنيا والدين سعي مي‌‌‌‌كنند با تكان دادن نوزادشان،آرامش و راحتي را براي او فراهم كنند.آنها بر حسب عادت و بدون اينكه دليل كارشان را بدانند، در هر دقيقه 60 الي 70بار نوزاد خود را تكان مي‌دهند نوزادان نيز با اين كار حس خوبي پيدا مي‌كنند؛ همچنين آهنگ ضربان قلب مادر وطرز راه رفتن او در پايان دوره بارداري ضرباهنگ اين تكانها هما هنگي دارد نوزادان نيازمند حركت اند.نوزاداني كه در آغوش گرفته نمي شوند يا والدينشان آنان را به حد كافي تكان نمي دهند،خود اعضاي بدنشان را مي جنبانند و مشتشان را باز و بسته مي‌كنند تا براي خود حركت كمي را ايجاد كنند.هنگامي كه نوزاد راتكان مي‌دهيم، چه در آغوش باشدو چه در گهواره، به او كمك مي‌كنيم تا حس تعادل در اورشد كند و به اين صورت اولين مرحله يادگيري كنترل اعضاي بدن در او بارور شود.
 
برا ي ايجاد پيوند با نوازد همه‌ي هوش و حواس خود را به كار گيرد
نوزادان تازه متولد شده، با استفاده از حس بويايي خود مي‌توانند مادر خود را شناسايي كنند.
مطالعات نشان مي‌دهد كه نوزادان، نگاه كردن به صورت انسان را به نگاه كردن به ساير تصاوير ترجيح مي‌دهند و تنها با گذشت دو روز از زمان تولد تمايل دارند كه از ميان اطرافيان مادر خود را انتخاب كنند و به صورت او بنگرند.
 
نوزاد را نزديك خود نگاه داريد
اين عقيد كه در آغوش كشيدن نوزادان براي آنان ضرر داد اشتباه و خنده دار است، ولي هنوز در جامعه رواج دارد.آخرين تحقيقات ثابت كرده كه اين تصور دور از واقعيت است.نوزادان نيازهاي جسمي و روحي مهمي دارند،پس والدين بايد در برطرف كردن آن بكوشند. نوزادي كه در آغوش نگاه داشته مي شود همه چيز را همانطور كه مادر مي‌بيند، مشاهده مي‌كند. درواقع با اين عمل فرصت با ارزشي در اختيار او قرار مي‌گيرد تا با دنياي اطراف خود آشنا شود.حتي در اين مراحل ابتدا نوزاد در مورد فرهنگ جامعه خود نيز مطالبي مي‌آموزد.
براي عادت كردن به حمل نوزاد، ساده ترين روش استفاده آغوشي است و نوزاد نيز اين كار را بسيار دوست دارد.
 
نوزاد را در قسمت جلوي بدن نگاه داريد
وقتي عادت كنيد نوزاد خود را جلوي بدنتان نگاه داريد، خواهيد ديد كه تقريبآً همچون پيش از بارداري مي‌توانيد به تمام امور خود رسيدگي كنيد.البته ايجاد راحتي تنها يكي از دلايل عمل كردن به اين سنت ديرينه است.
در مورد اين نظريه كه دوره بارداري مادران بايد 18ماه در نظر گرفته شود. در واقع 9ماه دوره بارداري داخل رحم و 9ماه در خارج از آن مبناي اين نظريه را شكل مي دهد.در اين ميان استفاده از آغوشي و قرار گرفتن نوزاد در قسمت جلوي بدن به عنوان راه حلي براي 9ماهه دوم در نظر گرفته مي‌شود.
با استفاده از اين روش حمل، نوزاد همراه با مادر وطي كارهايي همچون قدم زدن صحبت كردن، خنديدن، كار كردن و بازي كردن، انرژي اضافي خودرا به مصرف مي رساند.
 
اجازه دهيد نوزاد در جايي بخوابد كه خوشحال تر است
تين تونين، كارشناس مراقبت كودك،مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كودكي كه در طول شب به تنهايي در اتاقش رها مي‌شود و والدين به گريه هاي او توجهي نمي‌كنند، كم كم به وضعيت جديد عادت مي‌كند و مي‌پذيرد كه پدر و مادر به كمك نخواهندكرد. باور كردني نيست، اما به هر جهت تاثير ناشي از حس رها شدن از سوي والدين وخشم وترس در تمام طول عمر با او همراه خواهد بود.
 
 
قنداق كنيديا نه؟اجازه دهيد خود نوزاد تصميم بگيرد
بعضي از نوزادان تازه متولدشده، حسي ناشي از محكم پيچيده شدن در پتويي نرم را بسيار را دوست دارند. اين كار مانع حركت غير ارادي و تكان خوردن اعضاي بدن نوزاد مي‌شود .بسياري از نوزادان قنداق شدن را دوست دارند و حسي چون زماني كه در آغوش مادر هستند،در آنها ايجاد مي شود. فشاري كه به واسطه قنداق شدن به نوزاد وارد مي‌شود حس داخلي رحم بودن را برايش تداعي مي‌كند. هر چه اين فشار بيشتر باشد ارتباط او با مادر عميق تر مي‌شود و آرامش بيشتري را تجربه مي‌كند.
 
 هنگام حمام كردن نوزاد با اوهمراه باشيد
طي چند ماه اول پس از تولد نوزاد دوست ندارد او را حمام كنند. در اين دوره او به شستشوي روزانه نياز ندارد هفته اي يك تا دوبار برايش كافي است. بهترين روش حمام كردن نوزاد، آن است كه مادر يا پدر هم در وان بنشينند و فرزندشان را در آغوش بگيرند.اگر نوزاد بر روي بازوي مادر يا قفسه سينه پدر خود را قرار گيرد وآب گرم روي بدنش ريخته شود حس دلپذيري پيدا خواهد كرد و لحظه هاي شادي را هنگام حمام كردن تجربه مي‌كند.بعد از حمام كردن حتماً نوزاد را ماساژ دهيد.
نوزاداني كه به وسيله والدين ماساژ داده مي‌شوند فرزنداني هوشيارتر، اجتماعي تر، آرام تر و خوش خلق تري هستند، بهتر مي‌خوابند و كارهايشان جالب تر است.آنها از بازي كردن با مادر شان لذت مي‌برند و مادر نيز از داشتن چنين فرزندي خرسند است. انجام اين كار باعث بهبود عملكرد سيستم ايمني بدن در سراسر عمر خواهد شد. علاوه براين، ماساژ دادن بردستگاه گردش خون و سيستم لنفاوي تاثير مثبت مي‌گزارد و عملكرد آن را بهتر مي‌كند. همچنين ماهيچه ها را از اكسيژن تازه پر مي‌نمايد و مواد مغذي را جايگزين مواد زائد بدن مي‌سازد. ماساژ دادن سبب افت هورمونهاي استرس زا ( كورتيزول و نور اپي نفرين ) و ترشح اندروفين در مغز مي‌گردد و به دنبال آن استرس . تنش از نوزاد دور مي‌شود. و او به آرامش اعصاب دست مي‌يابد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-25 11:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ