اصول مهم برای زندگی موفق همسران
—        تعیین هدف از زندگی زناشویی
—        اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی
—        سطح انتظار، باورها و تصورات
—        هویت،یکپارچگی و استقلال فردی و خانوادگی
—        مهارت های ارتباطی
—        نحوه واکنش به مشکلات و روش حل مساله
—        آگاهی، شناخت و توجه به نیازهای اساسی
—        اولویت گذاری ها در زندگی زناشویی:
—     خانواده پدری
—     شغل
—     سرمایه
—     خانواده (همسر فرزند)
—     دوستان و آشنایان
—     لذت شخصی
—     .....
—        سطح انتظار، باورها و تصورات
تصورات نادرست از زندگی زناشویی
 -تصور نیمه گمشده!
-همسران موفق همیشه خوش هستند و هرگز با هم دعوا نمی کنند!
-ازدواج دوای همه دردها و آخر خوشبختی!
-ازدواج یعنی در بند بودن و سرکوبی علایق و نیازها!
-همسرم نباید اشتباهی مرتکب شود!     
-از این پس شرایط جدید/ فرد جدید
-قبول تفاوتها و عدم مقایسه ها
مهارت های ارتباطی
1- سبک ارتباطی خصمانه (لحن تحقیر آمیز، تهدید و ترساندن، انگ زدن، بازجویی کردن، ایرادگیری پی در پی و عدم قبول نقص های خود)
هر چند ممکن است مصادیق رفتارهای نامطلوب فراموش شود ولی سنگینی احساسات منفی برای همسر باقی می ماند و در صورت حل نشدن با پرخاشگری،کم حوصلگی،بی تفاوتی و.. نمود پیدا می کند.
2- سبک منفعلانه (عدم توجه به حقوق خود، راضی نگه داشتن دیگران به هر قیمت)
3- سبک صریح و محترمانه یا جرأت مند (تمرکز بر مشکل، تصدیق تفاوت ها، درخواست بازخورد، قدردانی کردن، مسوولیت در برابر اعمال نقش، پوزش خواستن، حمایت کردن، عدم ارزیابی شخصیتی)
—        به سبک عصبانیت خود توجه کنید
-         زود عصبانی می شوید و زود پشیمان
-         دیر عصبانی می شوید و دیر پشیمان
-         زود عصبانی می شوید و دیر پشیمان
-         دیر عصبانی می شوید و زود پشیمان
عکس العمل شما بعد از عصبانیت چیست؟
—        روابط شفاف :
- ذهن خوانی و علم غیب ممنوع: “تو باید می فهمیدی که منظورم چیست؟“ این دیگه نیازی به گفتن نداره“ حتما باید بگم دوستت دارم؟“
—        علاوه بر رفتار غیر کلامی/ به محتوا و سبک بیان تان توجه کنید.
—        احساسات و خواسته های خود را مطرح کنید.
—        توجه کامل نشان دهید.کلامی و غیرکلامی
—        تصدیق تجارب، احساسات و ایده های همسر
نحوه واکنش به مشکلات و روش حل مساله
—        با مشکلات پیش آمده چه می کنید؟
1- بی خیال شدن و اجتناب از مشکل 2- دست پاچه شدن و بلوا به پا کردن 3- یکی پی گیر یکی بی تفاوت 4-مشارکت جویی و تلاش دوطرفه برای حل مساله
-         وقتی ما اشتباه می کنیم چه می کنیم؟وقتی همسرتان اشتباهی می کند؟ (خودمیان بینی!)
-         چگونه واکنش نشان می دهید؟
نکته مهم: آماده بروز مشکلات باشید
-گام اول: تعریف دقیق مشکل:چیست؟ برای چه کسی؟ از کی ایجاد شده؟ از کجا شروع شده؟
-گام دوم:متعهد به حل مشکل و تمرکز بر حل نه محکوم سازی و سرزنش
-گام سوم:بررسی تواناییها و محدودیتها در حل مشکل تعریف شده
-گام چهارم:پیشنهاد راه حل های گوناگون و تفاهم بر گزینه های بهتر
-گام پنجم:وارد عمل شوید و فرایند را با همسرتان زیر نظر داشته باشید
-گام ششم:پیامد ها را بررسی کنید.در صورت شکست مجددا برنامه ریزی کنید.
آگاهی،شناخت و توجه به نیازهای اساسی
—        شناخت حساسیت ها
—        شرایط فیزیکی و روانی همسر(ویژگی های خاص زنانه مردانه)
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-10 11:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ