خدمات قابل ارائه در این مرکز به شرح زیر می باشد :
1-ارائه خدمات مشاوره فردی
2-ارائه خدمات مشاوره گروهی
*خدمات مشاوره ای در این مرکز شامل موارد زیر می باشد.
1-تشخیص و درمان اختلات روانی و عاطفی
2-مشاوره های تحصیلی
3-مشاوره های شغلی
4-مشاوره قبل و بعد از ازدواج
5-خانواده درمانی
و برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های :
1-مهارتهای ارتباط بین فردی
2-مهارتهی حل مسئله
3-مهارتهای مدیریت استرس
4-مهارتهای تصمیم گیری
5-کنترل خشم
6-فرزندپروری
7-ارتباط با همسر
9-پیشگیری از اعتیاد
10-پیشگیری از خودکشی
11-آشنایی بابیماریهای روانی
12-افزایش اعتماد به نفس
13-جرات مندی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-2 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ