"برگزاری کارگاه تکنیک ها و مهارت های فرزندپروری توسط مرکز مشاوره سپاسخواه"
کارگاه تکنیک ها و مهارت های فرزندپروری در 8 ساعت آموزشی، طی 3 روز و در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.
مدرس کارگاه: جناب آقای احمد طرماح
روزهای برگزاری کارگاه: دوشنبه 21/5/92 چهارشنبه 23/5/92 دوشنبه 28/5/92
در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان، کارگاه فوق مجدداًبرگزار شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ