"برگزاری کارگاه یادگیری بر مبنای حل مسأله توسط مرکز مشاوره سپاسخواه"
کارگاه تکنیک ها و مهارت های فرزندپروری در 8 ساعت آموزشی، طی 3 روز و در دو بخش تئوری و عملی برگزار شد.
مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر نقشواریان
روزهای برگزاری کارگاه: دوشنبه 29/5/92 سه شنبه 4/6/92 دوشنبه 5/6/92
در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان، کارگاه فوق مجدداً برگزار خواهد شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ