برگزاری کارگاه روابط  سالم و ناسالم دختر و پسر


"برگزاری کارگاه روابط سالم و ناسالم دختر و پسر توسط مرکز مشاوره سپاسخواه"

کارگاه روابط سالم و ناسالم دختر و پسر در تاریخ 27/7/92 در آموزشگاه طوبی 1 و در تاریخ 29/7/92 در آموزشگاه طوبی 2 برگزار شد.
مدرس کارگاه: سرکار خانم محمودی
در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان، کارگاه فوق مجدداً برگزار خواهد شد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-30 13:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ