تاریخچه و اهداف مرکز

مرکز مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی سپاسخواه در سال 1388 توسط خانواده محترم دکتر روشنک سپاسخواه با همت حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز و همکاری مجمع خیرین تامین سلامت فارس راه اندازی گردید. درحال حاضر این مرکز با هدف تامین گسترش و ارتقا سلامت روانی و
اجتماعی افراد فعالیت می نماید.

این مرکز دارای اساسنامه بوده  و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اداره کل استان فارس به ثبت رسیده است . در اساسنامه مرکز اهداف آن به دو
قسمت تقسیم شده است که عبارتند از :

اهداف کلی :

1- فراهم آوردن خدمات سلامت روان قابل دستیابی برای جمعیت ها و گرو های هدف با رویکرد دینی .

2- ارتقای سلامت روان و کمک به کسب مهارت مقابله با آسیب های اجتماعی در مراجعین به مرکز .

3- کنترل و کاهش موارد آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق ، سوء مصرف مواد ، کودک آزاری ، همسر آزاری ، خود کشی ، بیماری های روانی و ...
با تاکید بر ارتقاء کیفیت زندگی گرو های هدف و همچنین با تکیه بر تعالیم دینی و فرهنگ اسلامی و ایرانی .

4- حمایت از گرو های آسیب پذیر مربوطه از طریق جلب همکاری ادارات زیربط ( دانشگاه علوم پزشکی ، بهزیستی، آموزش و پرورش ، کمیته امداد ،
خیرین ، موسسات ، انجمن ها ، سازمانها و نهاد های مرتبط و عموم جامعه )
اهداف اختصاصی :


1- افزایش آگاهی و اطلاعات گرو های هدف مختلف در خصوص مهارت های زندگی

2- تغییر نگرش گروه هدف در خصوص شیوه زندگی

3- ایجاد تغییرات معنی دار رفتاری در جمعیت های هدف

4- کسب مهارت های اجتماعی لازم برای مقابله با فشار گروه و جامعه

5- کسب مهارت های مقابله ای ، کنترل فشار روانی و اضطراب

6- کسب مهارت های تصمیم گیری

7- بهبود حمایت های ارتباطی و بین فردی موثر

8- ارتقاء سطح آگاهی والدین در خصوص شیوه های برخورد با کودک

9- بهبود و ارتقاء روابط خانوادگی

10- ارائه آموزش های لازم در خصوص راهکار های مقابله با فشار ها و استرس های ناشی از محیط کار و بر قراری ارتباط موثر و سازنده با پرسنل .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ