خدمات قابل ارائه در این مرکز به سه گروه تقسیم می گردد :

   الف - ارائه خدمات مشاوره فردی 
   ب - ارائه خدمات مشاوره گروهی
   ج - برگزاری کارگاههای آموزشی

                                    

                                         
خدمات مشاوره ای فردی و گروهی که در این مرکز ارائه می گردد :

1-تشخیص و درمان اختلالات روانی و عاطفی

2-مشاوره های تحصیلی

3-مشاوره های شغلی

4-مشاوره قبل و بعد از ازدواج

5-خانواده درمانی


                                                  
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های :

1-مهارتهای ارتباط بین فردی

2-مهارتهای حل مسئله

3-مهارتهای مدیریت استرس

4-مهارتهای تصمیم گیری

5-کنترل خشم

6-فرزندپروری

7-ارتباط با همسر

9-پیشگیری از اعتیاد

10-پیشگیری از خودکشی

11-آشنایی بابیماریهای روانی

12-افزایش اعتماد به نفس

13-جرأت مندی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 13:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ