مهارتهای زندگی اکتسابی هستند بنابراین می توان این مهارتها را در افراد ایجاد کرد ، ارتقا داد و بهبود بخشید.
افراد براثر کسب مهارتهای زندگی خود کارآمدتر می شوند یعنی بر اثر کسب این مهارتها اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند.


زندگی پیچیده ی انسان امروزی با رشد و پیشرفت تکنولوژی و سهولت در دسترسی به انواع اطلاعات مفید و غیر مفید و فروریختن مرزهای اجتماعی، فرهنگی و حتی جغرافیایی با چالش های فراوانی روبرو است که این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد. انسان امروزی با انواع آسیب های روانی و اجتماعی مواجه است و طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت این آسیب ها در اغلب جوامع به طور نگران کننده ای رو به افزایش می باشد.این واقعیات باعث شد که صاحب نظران و متخصصان حیطه بهداشت روانی در نقاط مختلف جهان تمام توجه و کوشش خود را صرف کاهش و کنترل همه آسیب های روانی و اجتماعی سازند. به همین منظور بحث مهارتهای زندگی و آموزش آن در سال 1993 به منظور ارتقای سطح بهداشت روانی افراد از سوی سازمان جهانی بهداشت مطرح شد.

 بشر امروز بیش از هر زمانی در کنار پیشرفت ها و تحولات پی در پی علمی و اطلاعاتی و فرهنگی و اجتماعی و صنعتی با ابهام و سردگمی روبرو است و بی شک قرار گرفتن در قلب چنین تحولات عظیمی، سلاحی نیرومند را در مواجهه با آنان می طلبد که آن نیز چیزی جز مهارت های زندگی و هنر زندگی کردن نیست. مهارت های زندگی به عنوان توانایی ها، دانش ها، نگرش ها و رفتارهایی تعریف شده است که برای شادمانی و موفقیت یاد گرفته می شوند تا اینکه فرد را قادر سازند با موفقیت های زندگی سازگاری یابد و بر آن مسلط شود. از طریق رشد این مهارت ها افراد یاد می گیرند که به راحتی با دیگران زندگی کنند، احساس خود را با امنیت خاطر بیان کنند و زندگی را دوست داشته باشند.
 
 مهارت های زندگی بسیار متعددند و ماهیت و تعریف آن ها نسبت به موقعیت ها و فرهنگ ها و جوامع گوناگون متفاوت است. با این همه، تجزیه و تحلیل دامنه مهارت های زندگی بر این امر گواه است که بخش اصلی یا هسته مشترکی در قلب مهارت های زندگی وجود دارد که ابعادی نظیر تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر نقادانه، روابط بین فرد، خود آگاهی، مقابله با هیجان ها و برخورد مناسب با فشار های عصبی، شهروند مسئول بودن، مهارت های حرفه ای و والدین بودن را در بر می گیرد. امروزه به دلیل وجود انبوه مشکلات، آموختن مهارت های زندگی از دغدغه های اصلی انسان های امروزی شده است و افراد همواره سعی دارند برای زیستن در دنیای کنونی بر توانایی های مختلف فکری و ذهنی و عملی خود بیفزایند.
 
مهارتهای زندگی توانایهای عملی برخاسته از دانش وگرایش افراد هستند که ابزارهای مقابله ای لازم را برای توانمندتر شدن در زندگانی روزمره در اختیار افراد قرار می دهند وزمینه ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم می آورند و باعث می شوند که افراد خود کارآمدتر شوند و رضایت بیشتری از زندگی خود داشته باشند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-6 8:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ